April

Qaddisin f’April:

1. San Nonju Alvarez Pereira

2. San Franġisku ta’ Paola 3. San Rikardu

4. San Sidor

5. San Vinċenz Ferrer 6. Santa Ġiljana minn Cornillon 7. San Ġwann Battista De La Salle 8. Santa Ġulja Billiart
9. Beata Katerina Ċelestina Faron 10. Santa Madalena ta’ Canossa 11. Santa Ġemma Galgani 12. Santa Tereża de los Andes
13. San Martin I 14. Beatu Pietru Gonzales 15. San Damjan de Veuster 16. Santa Bernardina Soubirous
17. Santa Katerina Tekakwita 18. Beata Marija tal-Inkarnazzjoni 19. San Ljun IX 20. Santa Anjeże ta’ Montepulciano
21. San Anselmu 22. San Soteru 23. San Ġorġ 24. Santa Marija Ewfrasja Pelletier
25. San Mark 26. Il-Verġni Marija, Omm tal-Parir it-Tajjeb 27. Beatu Nikol Roland 28. Santa Ġianna Beretta Molla
29. Santa Katerina ta’ Siena 30. San Piju V 31.  

<< Qaddisin f’Marzu                                  Qaddisin f’Mejju >>

Advertisements