Awwissu

Qaddisin f’Awwissu:

1. San Alfons Marija De Liguori

Verżjoni Vidjo

2. San Ewsebju ta’ Vercelli

Verżjoni Vidjo

3. Santa Lidja

Verżjoni Vidjo

4. San Ġwann Marija Vianney

Verżjoni Vidjo

5. Id-Dedikazzjoni tal-Bażilika ta’ Santa Marija Maggiore f’Ruma

Verżjoni Vidjo

6. It-Trasfigurazzjoni tal-Mulej

Verżjoni Vidjo

7. San Gejtanu

Verżjoni Vidjo

8. San Duminku

Verżjoni Vidjo

9. Santa Tereża Benedetta tas-Salib (Edith Stein)

Verżjoni Vidjo

10. San Lawrenz

Verżjoni Vidjo

11. Santa Klara

Verżjoni Vidjo

12. Beatu Innoċenz XI

Verżjoni Vidjo

13. San Ponzjanu u San Ippolitu

Verżjoni Vidjo

14. San Massimiljanu Marija Kolbe

Verżjoni Vidjo

15. Il-Verġni Mqaddsa Marija Mtellgħa fis-Sema

Verżjoni Vidjo

16. San Stiefnu tal-Ungerija

Verżjoni Vidjo

17. Santa Ġiovanna Delanoue

Verżjoni Vidjo

18. Santa Elena

Verżjoni Vidjo

19. San Ġwann Eudes

Verżjoni Vidjo

20. San Bernard

Verżjoni Vidjo

21. San Piju X

Verżjoni Vidjo

22. Il-Verġni Mqaddsa Marija Reġina

Verżjoni Vidjo

23. Santa Roża ta’ Lima

Verżjoni Vidjo

24. San Bartilmew

Verżjoni Vidjo

25. San Ludoviku ta’ Franza

Verżjoni Vidjo

26. Santa Eliżabetta Bichier

Verżjoni Vidjo

27. Santa Monika

Verżjoni Vidjo

28. Santu Wistin

Verżjoni Vidjo

29. Il-Martirju ta’ San Ġwann il-Battista

Verżjoni Vidjo

30. San Pammakju

Verżjoni Vidjo

31. San Adju

Verżjoni Vidjo

 

<< Qaddisin f’Lulju                                 Qaddisin f’Settembru >>