Awwissu

Qaddisin f’Awwissu:

1. San Alfons Marija De Liguori 2. San Ewsebju ta’ Vercelli 3. Santa Lidja

4. San Ġwann Marija Vianney

5. Id-Dedikazzjoni tal-Bażilika ta’ Santa Maria Maggiore f’Ruma 6. It-Trasfigurazzjoni tal-Mulej 7. San Gejtanu 8. San Duminku
9. Santa Tereża Benedetta tas-Salib (Edith Stein) 10. San Lawrenz 11. Santa Klara 12. Beatu Innoċenz XI
13. San Ponzjanu u San Ippolitu 14. San Massimiljanu Marija Kolbe 15. Il-Verġni Mqaddsa Marija Mtellgħa fis-Sema 16. San Stiefnu tal-Ungerija
17. Santa Ġiovanna Delanoue 18. Santa Elena 19. San Ġwann Eudes 20. San Bernard
21. San Piju X 22. Il-Verġni Mqaddsa Marija Reġina 23. Santa Roża ta’ Lima 24. San Bartilmew
25. San Ludoviku ta’ Franza 26. Santa Eliżabetta Bichier 27. Santa Monika 28. Santu Wistin
29. Il-Martirju ta’ San Ġwann il-Battista 30. San Pammakju 31. San Adju  

<< Qaddisin f’Lulju                                 Qaddisin f’Settembru >>

Advertisements