29 ta’ Mejju: Beatu Ġużeppi Kowalski

Verżjoni Vidjo: Beatu Ġużeppi Kowalski

La l-Mulej miegħi, m’għandix għax nibża’; x’jista’ jagħmilli l-bniedem? Il-Mulej miegħi, hu l-għajnuna tiegħi, u nħares b’wiċċi minn quddiem lejn l-għedewwa tiegħi.” – Salm 118:6-7

Kowalski2BEATU ĠUŻEPPI KOWALSKI
Presbiteru u Martri
1911 – 1942

Tagħrif: Il-Beatu Ġużeppi Kowalski twieled f’Siedliska, il-Polonja, fl-1911. Fl-1927, ingħaqad mas-Sależjani u pprofessa fid-29 ta’ Ġunju, 1934. Ġie ordnat saċerdot fid-29 ta’ Mejju, 1939. Kien is-segretarju għall-provinċja Sależjana ta’ Krakaw fil-Polonja.

Kien edukatur u għalliem fuq il-kariżma tal-kongregazzjoni ta’ Don Bosco. Anke kien jinqeda bil-mużika, filfatt waqqaf kor ta’ żgħażagħ, bi skop u biex jagħtih l-għajnuna fl-appostolat.

Kien qed jagħmel appostolat fil-parroċċa ta’ Marija għajnuna tal-insara. Fit-23 ta’ Mejju 1941, daħlu n-Nażi u ġie arrestat flimkien ma’ 11 oħra minn sħabu. Ġew trasportati għall-kamp tal-konċentrament ta’ Auschwitz.

Wara 14-il xahar, f’dan il-kamp, fl-4 ta’ Lulju, 1942, xi gwardjani ġagħluh jirfes kuruna tar-rużarju biex jikkalpestaha. Il-beatu rrifjuta. L-istess gwardjani bdew jittorturawh u wara qatluh billi għarquh. Kellu 31 sena.

Fit-13 ta’ Ġunju, 1999, San Papa Ġwann Pawlu II, ibbeatifikah, f’Varsavja, flimkien ma’ 107 martri ieħor Pollakk, martri tan-Nażiżmu.

Ħsieb: Il-kamp tal-konċentrament ta’ Auschwitz-Birkenau – min ma semax b’dan l-isem għal kollox imdemmi? Min ma venvnux ma’ widnejh il-ħruxijiet li twettqu f’dan il-post tant mistkerraħ f’isem ir-razza pura?

Il-frażi magħrufa mal-erbat irjieħ tad-dinja: Arbeit macht frei, bl-ilsien Malti, “ix-xogħol jagħmlek ħieles,” tgħid minn kollox barra l-verità! Fil-fatt hija tikxef l-gidba faħxija Nażista li x-xogħol mhux talli ma jagħmlekx ħieles u ma jagħtikx id-dinjità li jistħoqqlok bħala bniedem talli jissuġġettak għall-moħqrija imfamja ta’ ħaddieħor! Ix-xogħol iebes u bla ħniena kellu għan wieħed u speċifiku: il-mewt! Il-qerda ta’ min kien jaħdmu! X’kontradizzjoni iddoqq l-iskotti!

It-tieni gidba li n-Nażisti kienu jimlew l-irjus ta’ dawk li kienu joħduhom fil-kamp tal-konċentrament għall-qerda tagħhom stess kienet li fil-kamp huma kienu se jsibu ħajja ġdida. Dik il-ħajja li dejjem ħolmu li jkollhom. Żinn mill-kbar nett! Il-ħażen Nażista fassal pjan faħxi ta’ terrur. Imma, għax kien pjan tal-infern, ġie imżejjen b’ħafna xinxilli u mgeżwer b’ħafna karti sbieħ u kkuluriti.

Ibda biex mal-wasla tagħhom il-priġunieri kienu jintlaqgħu mill-orkestra fil-bidu tal-kamp. Jaħasra! Speċi biex jagħtuhom merħba kbira! Hux hekk trid tbellagħhieli? U x’ma kinux idoqqulhom! L-aktar, sintendi, il-biċċiet tal-kompożitur li l-Fuhrer kien imġennen warajh: Wagner! U għax Wagner u mhux ħaddieħor? Għaliex f’dan il-kompożitur kienet teċċella l-mibegħda kontra l-Lhud. Tgħidlix li biex taparsi tintegra lill-Lhud hemm bżonn li tipprova toqtlilhom dak li jagħmilhom Lhud? Jekk tagħmel dan ngħidlek bla tlaqliq: “Qarrieq!”

F’Auschwitz biss inqatlu mal-1,100, 000! U hawn għadni ma semmejtx l-eluf ta’ Pollakki, Russi, Ċeki, Franċiżi, Taljani, Olandiżi, Rumeni, Serbi, Kroati u, saħansitra Ingliżi. Ħażen iġib il-ħażen. La l-priġunier ma kellu ebda dinjità umana allura għamel bih li trid. Aħqru. Sawtu. Agħtih kull xorta ta’ kastig. U, jekk int kapaċi fix-xjenza medika allura għaliex ma tesperimentax fuqu? Anki bla loppju? Tqallajt nara l-blokk fejn Josef Mengele, l-anġlu tal-mewt, kien iwettaq l-esperimenti tiegħu.

Insibu wkoll il-post fejn kienu jgħallqu lill-priġunieri. In-Nażisti riedu jgħaddu l-messaġġ li magħhom ma tiċċajtax. Għal kull pruġinier li jaħrab għaxra jħallsu għalih. U, jekk dan ma kienx biżżejjed, xi priġunieri kienu jiġu kkastigati bl-aktar mod krudili. Bħal, ngħidu aħna, fi spazju żgħir kienu jagħsru erba’ priġunieri flimkien. Inkella kienu jħalluhom imutu bil-ġuħ u bil-għatx.

Mhux ta’ b’xejn li wħud minnhom ippreferew jiġru lejn il-barbed wire biex jixxukjaw ruħhom u jmutu ħesrem! Dak li jgħid George Santayana jagħmel sens kbir: “Dawk li ma jiftakrux fl-imgħoddi huma ikkundannati li jirrepetuh.” Ejjew nibqgħu niftakruh biex ma nirrepetuhx!

F’kuntrast ma’ dan kollu li semmejna, dawn li ġejjin huma kitbiet tal-Beatu Ġużeppi lill-ġenituri tiegħu mill-kamp tal-konċentrament:

  • Toqogħdux tinkwetaw fuqi; jiena qiegħed f’idejn Alla. Irrid nassigurakom li qiegħed inħoss l-għajnuna tiegħu f’kull pass li nagħmel. Minkejja s-sitwazzjoni preżenti, jien ninsab ferħan u kompletament fil-paċi.
  • F’kull pass li nagħmel jien inħoss il-qawwa ta’ Alla. Kull fejn inkun, kull ma jiġri minni, jien qiegħed f’idejn il-Providenza Divina li qed tħares fuq in-nazzjonijiet u fuq kull individwu.

Il-bniedem li jintelaq kompletament f’Alla, isib lil Alla anki f’post daqshekk makabru! Int tafdah lil Alla bl-istorja ta’ ħajtek?

Talba: O Mulej, Int assistejt u mlejt bil-ferħ lill-qaddej tiegħek il-Beatu Ġużeppi Kowalski waqt li huwa kien għaddej minn tiġrib kbir, assisti lilna lkoll nitolbuK, filwaqt li għadna għaddejja minn dan il-wied tad-dmugħ biex il-fiduċja tagħna fiK ma tiġi qatt nieqsa. Bi Kristu Sidna. Ammen.  

English Version: https://catholicwideweb.wordpress.com/2010/05/29/blessed-joseph-kowalski-salesian-martyr-of-poland/

Alternative Reading: https://catholicsaints.info/blessed-jozef-kowalski/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Kowalski_(priest)

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei. Il-Ħsieb meħud minn kitba ta’ Fr Mario Attard OFM Cap.