8 ta’ Lulju: Santa Marija Ermelina ta’ Ġesù u sitt sħabha

Verżjoni Vidjo: Santa Marija Ermelina ta’ Ġesù u sitt sħabha

“Mingħajr eżitazzjoni, nagħtik ir-risposta tiegħi – IVA! Jiena dħalt l-istitut b’xewqa kbira u b’konvinzjoni biex immur … Jiena nistenna dan il-mument, lesta biex nitlaq fejn l-ubbidjenza ssejjaħli, mingħajr distinzjoni ta’ pajjiżi jew xogħlijiet ….” – Santa Marija Ermelina ta’ Ġesù lil Marija tal-Passjoni, fundatriċi u superjura ġenerali tal-Komunità tagħha meta sejħitilha biex tmur għall-missjoni fiċ-Ċina.

compSANTA MARIJA ERMELINA TA’ ĠESÙ U SĦABHA
Martri taċ-Ċina
†1900

Tagħrif: Marija Ermelina ta’ Ġesù kienet is-superjura ta’ dan il-grupp ta’ sorijiet.

Imwielda f’familja fqira, il-ġenituri tagħha ma fehmux il-vokazzjoni reliġjuża tagħha, u bdiet tgħallem lil xi studenti biex tkun tista’ taqla’ xi flus u jkollha l-indipendenza.

Fl-aħħar, fl-1894, hi ħalliet id-dar u bdiet tlesti biex tidħol mal-Franġiskani Missjunarji ta’ Marija f’Vannes, fi Franza.

Mogħnija b’personalità ħelwa u mimlija mħabba, Marija Ermelina, bniet relazzjonijiet tajba fost ħutha s-sorijiet u iktar tard ma’ dawk li kienet taħdem magħhom.

Meta kienet imsejħa għall-missjoni fiċ-Ċina minn Marija tal-Passjoni, fundatriċi u superjura ġenerali tal-Komunità tagħha, Marija Ermelina kitbet: “Mingħajr eżitazzjoni, nagħtik ir-risposta tiegħi – IVA! Jiena dħalt l-istitut b’xewqa kbira u b’konvinzjoni biex immur … Jiena nistenna dan il-mument, lesta biex nitlaq fejn l-ubbidjenza ssejjaħli, mingħajr distinzjoni ta’ pajjiżi jew xogħlijiet …

Is-sitt sorijiet li marru magħha kienu Mary Adolphine, Olandiża; Maria Chiara , Taljana; Maria tal-Paċi, Taljana; Mary Amandine, Belġjana; Mary of St.Just, Franċiża; u Mary of St Nathalie imwielda Belle-Isle-in-Terre.

Marija Ermelina, flimkien mas-sorijiet tagħha, kienu stazzjonati f’Tai-Yuen-Fou, iċ-Ċina. Dawn kienu jieħdu ħsieb lin-nisa, lill-orfni, lill-morda u liż-żgħażagħ, bi mħabba kbira.

Is-seba’ Franġiskani Missjunarji ta’ Marija, kienu ilhom fiċ-Ċina ftit aktar minn sena, meta ġew mitfugħa l-ħabs u mogħtija l-mewt, fid-9 ta’ Lulju, 1900. Kienet il-Boxer Revolution.

Xi ħadd li kien f’dan il-ħabs u kien baqa’ ħaj, qal li huma marru għall-mewt ikantaw “Te Deum Laudamus – Lilek O Alla nfaħħru.” Ġew ikkanonizzati fl-1 ta’ Ottubru, 2000, minn San Ġwanni Pawlu II, Papa. Is-Sorijiet Franġiskani Missjunarji ta’ Marija huma preżenti wkoll f’Malta.

ĦsiebIl-Missjunarji Franġiskani ta’ Marija daħlu Malta fl-1911 matul il-persekuzzjoni fil-Portugall skont ix-xewqa tal-Kardinal Ferrata. L-ewwel dar tagħhom kienet is-Seminarju Qadim fl-Imdina, wara 6 xhur, billi s-Seminarju kien imwiegħed lil kongregazzjoni oħra li ġiet eżiljata mill-Alġerija, marru f’Villa Bologna, li kienet tappartjeni lil Lord Strickland li kien fl-Awstralja u baqa’ hemm għal 7 snin .

Meta Lord Strickland ġie lura f’Malta, il-FMM marru f’Birkirkara, faċċata tal-Oratorju għal sentejn u fl-aħħar, fl-1920 huma stabbilew ruħhom f’Ħal Balzan fejn għadhom hemm sal-lum.

Il-Missjunarji Franġiskani ta’ Marija jammontaw għal 6966 Soru ta’ 80 Nazzjonalità, mifruxa fi 800 dar f’76 pajjiż madwar id-dinja fil-5 kontinenti. Il-Missjunarji Franġiskani ta’ Marija għandhom kull xorta ta’ ministeri:

  • l-edukazzjoni tat-tfal kif ukoll tal-adulti,
  • xogħol soċjali,
  • infermiera,
  • ħidma ma’ nies bi bżonnijiet speċjali u oħrajn.

M’għandhomx prijorità għal kwalunkwe xogħol ħlief li jmorru fejn il-Knisja teħtieġhom, speċjalment fost il-foqra.

Il-kariżma tal-FMM:
– L-offerta fl-imħabba tal-ħajja tagħhom għall-Knisja u għad-dinja,
– Kontemplazzjoni tal-Ewkaristija fl-Adorazzjoni
– Missjonijiet fejn iħabbru s-Saltna t’Alla
– Imħabba bħal ta’ Marija
– Spirtu Franġiskan

Id-dinamiżmu ta’ din il-kariżma huwa sostnut mill-isforz ta’ kuljum ta’ kull waħda minnhom biex jgħixu dan l-idejal, flimkien ma’ ħajja ta’ talb, b’mod speċjali quddiem Ġesù fl-Ewkaristija.

Kontemplazzjoni tal-Ewkaristija permezz ta’ Adorazzjoni
F’Malta ħafna mis-Sorijiet li għandna huma anzjani. Filwaqt li dawk iżgħar huma nvoluti f’diversi appostolati fid-djoċesi. Dawk li mhumiex attivi wisq, jiddedikaw ħafna mill-ħin tagħhom għat-talb u l-adorazzjoni Ewkaristika.

Santa Marija tal-Passjoni, kienet tgħid: “Ġesù fl-Ewkaristija huwa ċ-ċentru tal-ħajja tagħna u l-Kostituzzjonijiet tagħna jkomplu – il-parteċipazzjoni tagħna fit-tbatija ta’ Kristu, fl-Adorazzjoni Ewkaristika, tinfirex mal-ħajja sħiħa tagħna b’radd ta’ ħajr, offerta u interċessjoni.” U tkompli – “Ġesù fl-Ewkaristija huwa l-akbar missjoni tal-Istitut. Ir-reliġjuża tfittxu fl-Ewkaristija fil-ħin liberu kollu tagħha u bħal Esther, hija tidħol għall-Knisja u għall-erwieħ.”

Dan huwa s-siġill tal-Vokazzjoni tagħhom – l-Adorazzjoni ta’ Ġesù fl-Ewkaristija. Dan huwa dak li jwiegħdu fil-Professjoni perpetwa – li jiddedikaw lilhom nfushom għall-Adorazzjoni ta’ Ġesù fl-Ewkaristija u li joffru ħajjithom għall-Knisja u s-Salvazzjoni tad-dinja.

  • U int, kemm tagħti importanza lill-ħin li n-nisrani hu msejjaħ li jgħaddi qrib Ġesù fl-Ewkaristija u toffri ruħek għall-ġid tal-Knisja u għas-Salvazzjoni tal-erwieħ fid-dinja?

Għal aktar informazzjoni dwar is-Sorijiet Franġiskani Missjunarji ta’ Marija f’Malta, ara din il-link: http://thechurchinmalta.org/mt/posts/1687/the-franciscan-missionaries-of-mary

Talba: Mulej, Santa Marija Ermelina u sħabha, laqgħu bil-qalb is-sejħa tiegħek biex jaqdu l-missjoni tagħhom għalik fiċ-Ċina u hemmhekk mietu martri b’kant ta’ tifħir lejk fuq fommhom, agħtina li għat-talb tagħhom, aħna naqdu r-rwol tagħna fil-Knisja llum b’ġenerożità, b’impenn nisrani u b’kuraġġ quddiem kull ostaklu li naffaċċjaw. Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: http://www.fmm.org/pls/fmm/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?id_pagina=1408

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Martyr_Saints_of_China

Nota: It-Tagħrif dwar dawn il-qaddisin tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.