Karmni Grima

Verżjoni Vidjo: Karmni Grima

karmni-grima-166ac847-0291-4e32-952a-09583f8701e-resize-750KARMNI GRIMA
1838 – 1922

Tagħrif: Karmni Grima kienet meqjusa bħala mara qaddisa. Twieldet fl-Għarb Għawdex fit-2 ta’ Frar 1838. Il-ġenituri tagħha kienu Tumas u Antonia Apap, familja fqira li kienu jaħdmu fl-għelieqi. Kienu nies ordinarji u mhux magħrufa għall-pubbliku ġenerali sa meta Karmni waslet fl-eta’ ta’ 45 sena.

Fit-22 ta’ Ġunju 1883 waqt li Karmni kienet għaddejja minn quddiem kappella żgħira ddedikata lil Madonna Ta’ Pinu (ara Madonna Ta’ Pinu), vuċi misterjuża sejħilitha: “Ejja … ejja llum. Għal sena sħiħa, mhux se tkun tista’ tiġi”. Imbeżża’ u eċitata, Grima ħarset għal ġol-kappella, u mill-pittura tal-Verġni Marija Mtellgħa fis-Sema (l-Assunta), semgħet din l-stedina bil-vuċi li dehret li kienet dik tal-Madonna: “Itlob tliet Ave Marijiet” f’ġieħ it-tlett ijiem li jiena bqajt fil-qabar”. Wara aktar minn sena Grima semgħet il-vuċi mill-ġdid u rċeviet xi profeziji. Hija qalet b’dan lil ħabib tagħha bl-isem ta’ Franġisku Portelli li qalilha li hu wkoll sema’ leħen simili.

Wara li seħħ fejqan mirakuluż ta’ mara, wara li sar talb lill-Madonna taħt it-titlu ta’ Ta’ Pinu, kulħadd sar jaf li Karmni Grima kellmitha l-Madonna u hekk bdew il-pellegrinaġġi.

Grima u Portelli ġew eżaminati bir-reqqa mill-awtoritajiet ekkleżjastiċi li sabu fihom persuni affidabbli. Ċertament il-kappella żgħira u abbandunata saret is-Santwarju li għandna llum. Ħafna nies, kemm minn Għawdex, kif ukoll minn Malta, bdew jorganizzaw pellegrinaġġi biex jonoraw lill-Madonna u jitolbu favuri temporali u spiritwali. Grima tkellmet mal-konfessuri tagħha dwar apparizzjonijiet u rivelazzjonijiet supernaturali oħra. Meta ġiet interrogata, hija kkonfermat b’ġurament il-verità ta’ dak kollu li kienet qed tiddikjara.

Għall-aħħar 15-il sena ta’ ħajjitha, Grima kienet mixħuta fis-sodda (bed-ridden) imma dejjem aċċettat minn idejn Alla l-inkonvenjenzi kollha ta’ xjuħija. Dak iż-żmien, Ta’ Pinu ma kienx għajr kappella żgħira. Il-Bażilika sabiħa li nafu llum kienet qed tinbena.

Illum id-dar fejn Grima għexet ġiet trasformata f’Mużew għall-viżitaturi kollha li jmorru Ta’ Pinu. Karmni Grima miet fl-età ta’ 84 fil-25 ta’ Frar 1922.

Riżorsi dwar il-Madonna ta’ Pinu: http://www.laikos.org/mtp.htm

Links about Karmni Grima:

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Karmni_Grima
  2. http://www.tapinu.org/
  3. https://www.facebook.com/Karmni-Grima-Museum-1425225024413481/
  4. http://gozonews.com/42555/karmni-grima-museum-will-be-open-to-the-public-free-of-charge-on-sunday/
  5. https://www.timesofmalta.com/articles/view/20131201/gozo/Karmni-Grima-s-house-turned-into-a-museum.497020
  6. https://www.baronholidayhomes.com/ta-pinu-a-tale-of-miracles-and-pilgrims-on-gozo/
  7. https://www.worldpriest.com/shrine-blessed-virgin-mary-ta-pinu-gozo-malta/
  8. http://www.tapinu-australia.org/our_foundation/our-ladys-call-to-karmini-grima/

Nota: It-Tagħrif dwar Karmni Grima huwa meħud mis-sit tal-MUSEUM ta’ San Ġiljan.