Adelaide Cini

94939970_134431785126ADELAIDE CINI
Fundatriċi
1838 – 1885

Tagħrif: Imwielda fl-1838, Adelaide kien għad lanqas kellha 18-il sena meta marret tħabbat fuq il-bieb tal-Kunvent ta’ Santa Katerina fil-Belt Valletta. Swor Giuseppa Baldacchino li laqgħetha minn wara l-gradi tal-ħadid, impressjonat ruħha meta ratha hekk dgħajfa u rqiqa minkejja li kienet bint tas-sid għani tal-fabbrika tal-għaġin fil-Ħamrun. Adelaide talbet li tiġi aċċettata bħala postulanta.

Aktar tard Swor Giuseppa kienet konvinta mill-isfond reliġjuż ta’ Adelaide, iżda peress li t-tfajla kienet taħt tensjoni psikoloġika wara proposta taż-żwieġ li għaliha l-ġenituri tagħha oġġezzjonaw, is-soru setgħet biss tikkunsidra t-talba tagħha b’simpatija. Tagħtha l-parir li tirritorna lejn id-dar tagħha u tistenna lil Alla biex juriha n-natura vera tal-vokazzjoni tagħha.

It-tfalja Adelaide jista’ ma fehemitx il-messaġġ tas-soru, imma li hu ċert hu li ftakret fih ftit taż-żmien wara meta b’kumbinazzjoni ltaqgħet ma’ prostituta żagħżugħa minn Sqallija li kienet saret magħrufa għall-attivitajiet tagħha fost is-setturi l-aktar sinjuri tas-soċjetà. L-isforzi tagħha biex titħabbeb magħha kellhom suċċess u Adelaide kkonvinċietha biex tmur tgħix magħha fid-dar tal-ġenituri tagħha.

Il-ħbiberija stramba ta’ Adelaide dehret providenzjali. It-tfajla minn Sqallija bidlet ħajjitha, u kienet din il-bidla mirakuluża li ħeġġet lil Adelaide biex tibda moviment missjunarju ġdid fost il-ħafna bniet abbandunati mill-klassijiet il-fqar tas-soċjetà Maltija. Bl-għajnuna finanzjarja ta’ John Aspen u martu Angella, hija fetħet l-ewwel dar għall-ommijiet mhux miżżewġa.

Wara l-mewt ta’ missierha, hija bidlet il-fabbrika tal-għaġin tagħhom f’konservatorju għall-bniet l-aktar fil-bżonn.

Adelaide miet fit-28 ta’ Marzu, 1885. Oriġinarjament ittieħdet fiċ-Ċimiterju ta’ Santa Maria Addolorata f’Raħal Ġdid. Imma wara li fil-15 ta’ Ottubru 1919, il-fdalijiet tagħha ġew eżumati, hija ġiet trasferita għall-Istitut tagħha, magħruf bħal “Ta’ Cini”. Il-proċess informattiv dwar il-ħajja tagħha nfetaħ mill-istess Djoċesi ta’ Malta fl-1907. Il-Papa Piju X ddikjaraha Venerabbli fit-23 ta’ Frar, 1910.

49_ST_MICHAELs_HOSPICE_MAPVIEW_01_s.152389067365

Links about Adelaide Cini: 

  1. https://www.findagrave.com/memorial/94939970/adelaide-cini

 

Nota: It-Tagħrif dwar Adelaide Cini huwa meħud mis-sit tal-MUSEUM ta’ San Ġiljan.

Advertisements