Frar

Qaddisin fi Frar:

1. Santa Briġida tal-Irlanda

Verżjoni Vidjo

2. Il-Preżentazzjoni tal-Mulej

Verżjoni Vidjo

3. San Ansgar

Verżjoni Vidjo

4. Santa Katerina Ricci

Verżjoni Vidjo

5. Santa Agata

Verżjoni Vidjo

6. San Pawl Miki u Sħabu  

Verżjoni Vidjo

7. Beatu Piju IX

Verżjoni Vidjo

8. San Ġirolmu Emiliani

Verżjoni Vidjo

9. Santa Skolastika

Verżjoni Vidjo

10. San Pawl: Patrun ta’ Malta

Verżjoni Vidjo

11. Il-Verġni Mqaddsa Marija ta’ Lourdes

Verżjoni Vidjo

12. Beatu Reginald ta’ Orleans

Verżjoni Vidjo

13. Beatu Ġordan tas-Sassonja

Verżjoni Vidjo

14. San Ċirillu u San Metodju

Verżjoni Vidjo

15. Klawdju de la Colimbiere

Verżjoni Vidjo

16. Beatu Ġużeppi Allamano

Verżjoni Vidjo

17. Is-Seba’ Fundaturi tal-Ordni tas-Serviti ta’ Marija

Verżjoni Vidjo

18. Beatu Ġwann ta’ Fiesole

Verżjoni Vidjo

19. San Korradu Confalonieri

Verżjoni Vidjo

20. San Franġisku u Santa Ġjaċinta Marto  

Verżjoni Vidjo

21. San Pietru Damiani

Verżjoni Vidjo

22. Il-Katedra ta’ San Pietru

Verżjoni Vidjo

23. San Polikarpu

Verżjoni Vidjo

24. San Ethelbert 

Verżjoni Vidjo

25. Beata Adeodata Pisani

Verżjoni Vidjo

26. Santa Anna Line

Verżjoni Vidjo

27. San Gabrijel tal-Addolorata

Verżjoni Vidjo

28. Beata Marija Caritas Brader

Verżjoni Vidjo

<< Qaddisin f’Jannar                                  Qaddisin f’Marzu >>