Ġunju

Qaddisin f’Ġunju:

1. San Ġustinu

2. San Marċellinu u San Pietru 3. San Karlu Lwanga u Sħabu

4. San Pietru minn Verona

5. San Bonifazju 6. San Norbertu 7. Beata Anna ta’ San Bartilmew 8. Beata Marija Droste zu Vischering
9. San Efrem 10. Santa Margerita 11. San Barnaba 12. Santa Pawla Frassinetti
13. San Antnin ta’ Padova 14. San Metodju 15. Santa Ġermana Cousin 16. San Ġwann Franġisk Regis
17. Santa Emilja de Vialar 18. San Girgor Barbarigo 19. San Romwaldu 20. Beata Mikelina ta’ Pesaro
21. San Alwiġi Gonzaga 22. Madonna ta’ Pinu 23. Santa Eteldreda 24. It-Twelid ta’ San Ġwann il-Battista
25. Beata Jutta ta’ Thuringia 26. San Josemarìa Escrivà de Belaguer 27. San Ċirillu ta’ Lixandra 28. San Irinew
29. San Pietru u San Pawl 30. L-Ewwel Martri ta’ Ruma 31.  

<< Qaddisin f’Mejju                                 Qaddisin f’Lulju >>

 

Advertisements