Ġunju

Qaddisin f’Ġunju:

1. San Ġustinu

Verżjoni Vidjo

2. San Marċellinu u San Pietru

Verżjoni Vidjo

3. San Karlu Lwanga u Sħabu

Verżjoni Vidjo

4. San Pietru minn Verona

Verżjoni Vidjo

5. San Bonifazju

Verżjoni Vidjo

6. San Norbertu

Verżjoni Vidjo

7. Beata Anna ta’ San Bartilmew

Verżjoni Vidjo

8. Beata Marija Droste zu Vischering

Verżjoni Vidjo

9. San Efrem

Verżjoni Vidjo

10. Santa Margerita

Verżjoni Vidjo

11. San Barnaba

Verżjoni Vidjo

12. Santa Pawla Frassinetti

Verżjoni Vidjo

13. San Antnin ta’ Padova

Verżjoni Vidjo

14. San Metodju

Verżjoni Vidjo

15. Santa Ġermana Cousin

Verżjoni Vidjo

16. San Ġwann Franġisk Regis

Verżjoni Vidjo

17. Santa Emilja de Vialar

Verżjoni Vidjo

18. San Girgor Barbarigo

Verżjoni Vidjo

19. San Romwaldu

Verżjoni Vidjo

20. Beata Mikelina ta’ Pesaro

Verżjoni Vidjo

21. San Alwiġi Gonzaga

Verżjoni Vidjo

22. Madonna ta’ Pinu

Verżjoni Vidjo

23. Santa Eteldreda

Verżjoni Vidjo

24. It-Twelid ta’ San Ġwann il-Battista

Verżjoni Vidjo

25. Beata Jutta ta’ Thuringia

Verżjoni Vidjo

26. San Josemarìa Escrivà de Belaguer

Verżjoni Vidjo

27. San Ċirillu ta’ Lixandra

Verżjoni Vidjo

28. San Irinew

Verżjoni Vidjo

29. San Pietru u San Pawl

Verżjoni Vidjo

30. L-Ewwel Martri ta’ Ruma

Verżjoni Vidjo

 

<< Qaddisin f’Mejju                                 Qaddisin f’Lulju >>