Jannar

Qaddisin f’Jannar:

1. L-Imqaddsa Omm Alla, Marija       

Verżjoni Vidjo

2. San Basilju l-Kbir u San Girgor Nazjanzenu

Verżjoni Vidjo

3. Santa Ġenoveffa

Verżjoni Vidjo

4. Santa Eliżabetta Anna Seton

Verżjoni Vidjo

5. San Ġwann Nepomeċenu Neumann

Verżjoni Vidjo

6. Santa Raffaela Marija Porras

Verżjoni Vidjo

7. San Rajmond ta’ Penjafort

Verżjoni Vidjo

8. San Lawrenz Ġustinjani

Verżjoni Vidjo

9. San Pietru Isqof ta’ Sebaste

Verżjoni Vidjo

10. Santa Leonie Aviat

Verżjoni Vidjo

11. San Tumas Placidi minn Cori

Verżjoni Vidjo

12. San Bernard minn Corleone

Verżjoni Vidjo

13. San Ilarju

Verżjoni Vidjo

14. Beatu Pietru Donders

Verżjoni Vidjo

15. San Arnold Janssens

Verżjoni Vidjo

16. San Berardu u sħabu

Verżjoni Vidjo

17. San Anton

Verżjoni Vidjo

18. Santa Margerita tal-Ungerija

Verżjoni Vidjo

19. San Makarju l-Eġizzjan

Verżjoni Vidjo

20. San Sebastjan

Verżjoni Vidjo

21. Santa Anjeże

Verżjoni Vidjo

22. San Publju

Verżjoni Vidjo

23. Santa Marija Cope

Verżjoni Vidjo

24. San Franġisk de Sales

Verżjoni Vidjo

25. Il-Konverżjoni ta’ San Pawl

Verżjoni Vidjo

26. San Timotju u San Titu

Verżjoni Vidjo

27. Santa Anġela Merici  

Verżjoni Vidjo

28. San Tumas ta’ Aquino

Verżjoni Vidjo

29. San Benild Romançon

Verżjoni Vidjo

30. San Mutien-Marie Wiaux

Verżjoni Vidjo

31. San Ġwann Bosco

Verżjoni Vidjo

 

<< Qaddisin f’Diċembru                                 Qaddisin fi Frar >>