Maltin fit-triq għall-qdusija

Għal Informazzjoni Aġġornata tal-Lista ta’ Kandidati Maltin għall-Beatifikazzjoni u Kanonizzazzjoni ara: http://www.laikos.org/kandidati-beatifikazzjoni-kanonizzazzjoni.htm

Tagħrif dwar Maltin li għexu ħajja ta’ qdusija:

1. Adelaide Cini 2. Adeodata Pisani 3. Dun Alfred Gatt 4. Dun Mikiel Attard 5. Ewġenju Borg
6. Fra Baskal Farrugia 7. Fra Diegu Bonanno 8. Frenċ tal-Għarb 9. Il-Koppja Henry u Ineż Casolani 10. Karmni Grima
 11. L-Isqof Emanuel Galea 12. Margerita De Brincat 13. Marija Teresa Nuzzo 14. Mons Ġużeppi De Piro 15. Mons Isidor Formosa
16. Nazju Falzon  17. Patri Avertan Fenech 18. Pietru Pawl Saydon  19. San Ġorġ Preca

 

Advertisements