Maltin li għexu ħajja ta’ qdusija

Għal Informazzjoni Aġġornata tal-Lista ta’ Kandidati Maltin għall-Beatifikazzjoni u Kanonizzazzjoni ara: http://www.laikos.org/kandidati-beatifikazzjoni-kanonizzazzjoni.htm

Tagħrif dwar Maltin li għexu ħajja ta’ qdusija:

1. San Ġorġ Preca

Verżjoni Vidjo

2. Beata Adeodata Pisani

Verżjoni Vidjo

3. Beatu Nazju Falzon

Verżjoni Vidjo

4. Venerabbli Adelaide Cini

Verżjoni Vidjo

5. Venerabbli Margerita De Brincat

Verżjoni Vidjo

 

6. Qaddejja ta’ Alla Henry u Ineż Casolani

Verżjoni Vidjo

7. Qaddej ta’ Alla Ewġenju Borg

Verżjoni Vidjo

8. Qaddej ta’ Alla Fra Baskal Farrugia

Verżjoni Vidjo

9. Qaddej ta’ Alla Dun Mikiel Attard

Verżjoni Vidjo

10. Qaddej ta’ Alla l-Isqof Emanuel Galea

Verżjoni Vidjo

11. Qaddej ta’ Alla Mons Ġużeppi De Piro

Verżjoni Vidjo

12. Qaddej ta’ Alla Mons Isidor Formosa

Verżjoni Vidjo

13. Qaddejja ta’ Alla Madre Marija Teresa Nuzzo

Verżjoni Vidjo

14. Qaddej ta’ Alla Patri Avertan Fenech

Verżjoni Vidjo

15. Qaddej ta’ Alla Brother Louis Camilleri

Verżjoni Vidjo

16. Frenċ tal-Għarb

Verżjoni Vidjo

17. Fra Diegu Bonanno

Verżjoni Vidjo

18. Pietru Pawl Saydon

Verżjoni Vidjo

19. Dun Alfred Gatt

Verżjoni Vidjo

20. Karmni Grima

Verżjoni Vidjo

21. Mons Salvatore Grima

Verżjoni Vidjo

22. Is-Superjur Ġorġ Grima

Verżjoni Vidjo

23. Ġuża Bugeja

Verżjoni Vidjo

24. Mons Mikiel Azzopardi

Verżjoni Vidjo

25. Ġuża Mifsud

Verżjoni Vidjo