Marzu

Qaddisin f’Marzu:

1. Beatu Pietru Rene Roque

Verżjoni Vidjo

2. Santa Anjeże ta’ Praga

Verżjoni Vidjo

3. Santa Katerina Drexel

Verżjoni Vidjo

4. San Każimiru

Verżjoni Vidjo

5. San Ġużepp tas-Salib

Verżjoni Vidjo

6. Santa Koletta ta’ Corbie

Verżjoni Vidjo

7. Santa Perpetwa u Santa Feliċita

Verżjoni Vidjo

8. San Ġwann ta’ Alla

Verżjoni Vidjo

9. Santa Franġiska Rumana

Verżjoni Vidjo

10. San Ġwann Ogilvie

Verżjoni Vidjo

11. San Sofronju

Verżjoni Vidjo

12. Beata Anġela Salawa

Verżjoni Vidjo

13. Santa Ewfrasja

Verżjoni Vidjo

14. Santa Matilde

Verżjoni Vidjo

15. Santa Lwiża de Marillac

Verżjoni Vidjo

16. Beatu Torello

Verżjoni Vidjo

17. San Patrizju

Verżjoni Vidjo

18. San Ċirillu ta’ Ġerusalemm

Verżjoni Vidjo

19. San Ġużepp (Ir-raġel tal-Verġni Mqaddsa Marija)

Verżjoni Vidjo

20. Santa Marija Josefa Sancho de Guerra

Verżjoni Vidjo

21. Beata Benedetta Frassinello

Verżjoni Vidjo

22. San Benvenuto Scotivoli

Verżjoni Vidjo

23. San Turibju ta’ Mongrovejo

Verżjoni Vidjo

24. Santa Katerina tal-Isvezja

Verżjoni Vidjo

25. It-Tħabbira tal-Mulej

Verżjoni Vidjo

26. Beata Maddalena Caterina Morano

Verżjoni Vidjo

27. Beatu Pellegrin minn Falerone

Verżjoni Vidjo

28. San Gontram

Verżjoni Vidjo

29. San Leonardu Murialdo

Verżjoni Vidjo

30. Beatu Amedew tas-Savoja 

Verżjoni Vidjo

31. San Benjamin

Verżjoni Vidjo

 

<< Qaddisin fi Frar                                  Qaddisin f’April >>