Mejju

Qaddisin f’Mejju:

1. San Ġużepp Ħaddiem 2. San Atanasju 3. San Filippu u San Ġakbu

4. San Ġwann Houghton u sħabu

5. Beatu Nunzio Sulprizio 6. Beata Katerina Trojani 7. Santa Roża Venerini 8. Il-Madonna ta’ Pompej
9. San Ġorġ Preca 10. San Ġwann ta’ Avila 11. San Franġisk ta’ Ġirolamo 12. San Leopoldu Bogdan Mandi
13. Il-Madonna ta’ Fatima 14. San Mattija 15. San Pietru u Santa Dijonisja 16. Santa Margerita minn Cortona
17. San Baskal Baylon 18. San Ġwann I 19. Santa Marija Bernarda tal-Qalb Imqaddsa ta’ Marija 20. San Bernardinu ta’ Siena
21. San Kristofru Magallanes 22. Santa Rita minn Cascia 23. Santa Ġovanna Antida Thouret 24. L-Imqaddsa Verġni Marija Għajnuna tal-Insara
25. San Girgor VII 26. San Filippu Neri 27. San Wistin ta’ Canterbury 28. Santa Ubaldeska
29. Beatu Ġużeppi Kowalski 30. Santa Ġovanna d’Arco 31. Iż-Żjara tal-Verġni Mqaddsa Marija  

<< Qaddisin f’April                                 Qaddisin f’Ġunju >>

Advertisements