Mejju

Qaddisin f’Mejju:

1. San Ġużepp Ħaddiem

Verżjoni Vidjo

2. San Atanasju

Verżjoni Vidjo

3. San Filippu u San Ġakbu

Verżjoni Vidjo

4. San Ġwann Houghton u sħabu

Verżjoni Vidjo

5. San Nunzio Sulprizio

Verżjoni Vidjo

6. Beata Katerina Trojani

Verżjoni Vidjo

7. Santa Roża Venerini

Verżjoni Vidjo

8. Il-Madonna ta’ Pompei

Verżjoni Vidjo

9. San Ġorġ Preca

Verżjoni Vidjo

10. San Ġwann ta’ Avila

Verżjoni Vidjo

11. San Franġisk ta’ Ġirolamo

Verżjoni Vidjo

12. San Leopoldu Bogdan Mandi

Verżjoni Vidjo

13. Il-Madonna ta’ Fatima

Verżjoni Vidjo

14. San Mattija

Verżjoni Vidjo

15. San Pietru u Santa Dijonisja

Verżjoni Vidjo

16. Santa Margerita minn Cortona

Verżjoni Vidjo

17. San Baskal Baylon

Verżjoni Vidjo

18. San Ġwann I

Verżjoni Vidjo

19. Santa Marija Bernarda tal-Qalb Imqaddsa ta’ Marija

Verżjoni Vidjo

20. San Bernardinu ta’ Siena

Verżjoni Vidjo

21. San Kristofru Magallanes

Verżjoni Vidjo

22. Santa Rita minn Cascia

Verżjoni Vidjo

23. Santa Ġovanna Antida Thouret

Verżjoni Vidjo

24. L-Imqaddsa Verġni Marija Għajnuna tal-Insara

Verżjoni Vidjo

25. San Girgor VII

Verżjoni Vidjo

26. San Filippu Neri

Verżjoni Vidjo

27. San Wistin ta’ Canterbury

Verżjoni Vidjo

28. Santa Ubaldeska

Verżjoni Vidjo

29. Beatu Ġużeppi Kowalski

Verżjoni Vidjo

30. Santa Ġovanna d’Arco

Verżjoni Vidjo

31. Iż-Żjara tal-Verġni Mqaddsa Marija

Verżjoni Vidjo

 

<< Qaddisin f’April                                 Qaddisin f’Ġunju >>