Novembru

Qaddisin f’Novembru:

1. Il-Qaddisin Kollha

2. Il-Fidili Mejtin Kollha 3. San Martin De Porres

4. San Karlu Borromeo

5. Beata Franġiska t’Amboise 6. Beata Ġużeppa Naval Girbes 7. San Willibrord 8. Beata Eliżabetta tat-Trinità
9. Id-Dedikazzjoni tal-Bażilika tal-Lateran 10. San Ljun il-Kbir 11. San Martin ta’ Tours 12. San Ġosafat
13. San Stanizlaw Kostka 14. San Nikola Tavelić u sħabu 15. San Albertu l-Kbir 16. Santa Ġeltrude
17. Santa Eliżabetta tal-Ungerija 18. Id-Dedikazzjoni tal-Bażilika ta’ San Pietru u ta’ San Pawl 19. Santa Anjeże ta’ Assisi 20. Beata Marija Fortunata Viti
21. Il-Preżentazzjoni tal-Verġni Mqaddsa Marija 22. Santa Ċeċilja 23. San Kolumbanu 24. San Andrija Dung-Lac u Sħabu
25. Santa Katerina ta’ Lixandra 26. San Leonardu minn Portomaurizio 27. San Franġisk Anton Fasani 28. Santa Katerina Labourè u l-Midalja Mirakuluża
29. Beatu Dionisju tan-Natività u Beatu Redent tas-Salib 30. San Andrija  

<< Qaddisin f’Ottubru                                 Qaddisin f’Diċembru >>

 

Advertisements