Novembru

Qaddisin f’Novembru:

1. Il-Qaddisin Kollha

Verżjoni Vidjo

2. Il-Fidili Mejtin Kollha

Verżjoni Vidjo

3. San Martin De Porres

Verżjoni Vidjo

4. San Karlu Borromeo

Verżjoni Vidjo

5. Beata Franġiska t’Amboise

Verżjoni Vidjo

6. Beata Ġużeppa Naval Girbes

Verżjoni Vidjo

7. San Willibrord

Verżjoni Vidjo

8. Beata Eliżabetta tat-Trinità

Verżjoni Vidjo

9. Id-Dedikazzjoni tal-Bażilika tal-Lateran

Verżjoni Vidjo

10. San Ljun il-Kbir

Verżjoni Vidjo

11. San Martin ta’ Tours

Verżjoni Vidjo

12. San Ġosafat

Verżjoni Vidjo

13. San Stanizlaw Kostka

Verżjoni Vidjo

14. San Nikola Tavelić u sħabu

Verżjoni Vidjo

15. San Albertu l-Kbir

Verżjoni Vidjo

16. Santa Ġeltrude

Verżjoni Vidjo

17. Santa Eliżabetta tal-Ungerija

Verżjoni Vidjo

18. Id-Dedikazzjoni tal-Bażilika ta’ San Pietru u ta’ San Pawl

Verżjoni Vidjo

19. Santa Anjeże ta’ Assisi

Verżjoni Vidjo

20. Beata Marija Fortunata Viti

Verżjoni Vidjo

21. Il-Preżentazzjoni tal-Verġni Mqaddsa Marija

Verżjoni Vidjo

22. Santa Ċeċilja

Verżjoni Vidjo

23. San Kolumbanu

Verżjoni Vidjo

24. San Andrija Dung-Lac u Sħabu

Verżjoni Vidjo

25. Santa Katerina ta’ Lixandra

Verżjoni Vidjo

26. San Leonardu minn Portomaurizio

Verżjoni Vidjo

27. San Franġisk Anton Fasani

Verżjoni Vidjo

28. Santa Katerina Labourè u l-Midalja Mirakuluża

Verżjoni Vidjo

29. Beatu Dionisju tan-Natività u Beatu Redent tas-Salib

Verżjoni Vidjo

30. San Andrija

Verżjoni Vidjo

 

<< Qaddisin f’Ottubru                                 Qaddisin f’Diċembru >>