Settembru

Qaddisin f’Settembru:

1. San Ġillus

2. Santa Ingrid tal-Isvezja 3. San Girgor il-kbir

4. Santa Rosalia ta’ Viterbo

5. Santa Tereża ta’ Kalkutta 6. San Eleuterju 7. San Klodju 8. It-Twelid tal-Verġni Mqaddsa Marija
9. San Pietru Claver 10. San Nikola ta’ Tolentino 11. San Ġwann Gabrijel Perboyre 12. L-Isem tal-Imqaddsa Verġni Marija
13. San Ġwann Krisostmu 14. L-Eżaltazzjoni tas-Salib Imqaddes 15. Il-Verġni Mqaddsa Marija tad-Duluri 16. San Kornelju u San Ċiprijanu
17. San Roberto Bellarmino 18. San Ġużepp ta’ Copertino 19. San Ġennaru 20. San Andrija Taegon, San Pawl Chang Hasang, u Sħabhom
21. San Mattew 22.  San Injazju minn Santhia 23. San Piju ta’ Pietrelcina 24. Beata Marija Columba Gabriella Sagheddu
25. San Finbar 26. San Kosma u San Damjan 27. San Vinċens De Paul 28. San Vinċeslaw
29. L-Arkanġli Mqaddsa, Mikiel, Gabrijel u Rafel 30. San Ġilormu  

<< Qaddisin f’Awwissu                                 Qaddisin f’Ottubru >>

 

Advertisements