Settembru

Qaddisin f’Settembru:

1. San Ġillus

Verżjoni Vidjo

2. Santa Ingrid tal-Isvezja

Verżjoni Vidjo

3. San Girgor il-kbir

Verżjoni Vidjo

4. Santa Rosalia ta’ Viterbo

Verżjoni Vidjo

5. Santa Tereża ta’ Kalkutta

Verżjoni Vidjo

6. San Eleuterju

Verżjoni Vidjo

7. San Klodoald

Verżjoni Vidjo

8. It-Twelid tal-Verġni Mqaddsa Marija

Verżjoni Vidjo

9. San Pietru Claver

Verżjoni Vidjo

10. San Nikola ta’ Tolentino

Verżjoni Vidjo

11. San Ġwann Gabrijel Perboyre

Verżjoni Vidjo

12. L-Isem tal-Imqaddsa Verġni Marija

Verżjoni Vidjo

13. San Ġwann Krisostmu

Verżjoni Vidjo

14. L-Eżaltazzjoni tas-Salib Imqaddes

Verżjoni Vidjo

15. Il-Verġni Mqaddsa Marija tad-Duluri

Verżjoni Vidjo

16. San Kornelju u San Ċiprijanu

Verżjoni Vidjo

17. San Roberto Bellarmino

Verżjoni Vidjo

18. San Ġużepp ta’ Copertino

Verżjoni Vidjo

19. San Ġennaru

Verżjoni Vidjo

20. San Andrija Taegon, San Pawl Chang Hasang, u Sħabhom

Verżjoni Vidjo

21. San Mattew

Verżjoni Vidjo

22.  San Injazju minn Santhia

Verżjoni Vidjo

23. San Piju ta’ Pietrelcina

Verżjoni Vidjo

24. Beata Marija Columba Gabriella Sagheddu

Verżjoni Vidjo

25. San Finbar

Verżjoni Vidjo

26. San Kosma u San Damjan

Verżjoni Vidjo

27. San Vinċens De Paul

Verżjoni Vidjo

28. San Vinċeslaw

Verżjoni Vidjo

29. L-Arkanġli Mqaddsa, Mikiel, Gabrijel u Rafel

Verżjoni Vidjo

30. San Ġilormu

Verżjoni Vidjo

 

<< Qaddisin f’Awwissu                                 Qaddisin f’Ottubru >>