Introduzzjoni

Verżjoni Vidjo: Introduzzjoni

Il-Mulej jgħidilna: “Kunu qaddisin, għax qaddis jien.” (1 Pietru 1, 15-16)

legiao-de-maria-todos-os-santos.jpgF’dan is-sit dwar il-Qaddisin, issibu:

Qaddis għal kuljum tas-sena:

 • Tagħrif dwar qaddis jew qaddisa,
 • Kitbiet, rakkonti u dokumenti relevanti,
 • Ħsieb li jgħinna nfasslu ħajjitna fuq l-eżempju ta’ ħajjithom,
 • Talba addattata,
 • Testi bl-Ingliż, fosthom mill-Wikipedia għal min ikun jixtieq japprofondixxi r-riċerka tiegħu,
 • Vidjos relevanti b’informazzjoni u/jew filmati tal-qaddis jew qaddisa, u
 • Ġieli anki xi links għal siti oħra relatati u ta’ interess.

Se nkunu qed nippruvaw inwieġbu għal dawn il-mistoqsijiet:

 • Min kienu l-Qaddisin?
 • Kif ikkonvertew u għexu?
 • Kif influwenzaw lin-nies ta’ żmienhom?
 • X’bidliet ġabu?
 • X’wirt ħallew warajhom?
 • X’tagħlim u x’eżempju jagħtuna?
 • Għaliex il-Knisja Kattolika Rumana tpoġġihom bħala mudelli għalina?
 • Liema hu l-aħjar mod kif nistgħu nuruhom il-qima tagħna?
 • Għaliex nistgħu nitolbuhom in-neċessitajiet tagħna?
 • Kif nistgħu napplikaw l-eżempji sbieħ li ħallewlna, fil-ħajja komuni tagħna ta’ kuljum?
 • Min jista’ jsir qaddis/qaddisa?
 • Kulħadd hu msejjaħ għal ħajja ta’ qdusija?
 • Possibli li wieħed jgħix ta’ qaddis/qaddisa fi żminijietna?

J’Alla dan is-sit iservi għall-edifikazzjoni ta’ kulħadd u bħala għodda biex wieħed jilħaq dik il-qdusija li Alla jitlob minna għall-glorja tiegħu u għall-ġid ta’ rwieħna.

Create your website with WordPress.com
Get started