Lulju

Qaddisin f’Lulju:

1. Beatu Nazju Falzon

Verżjoni Vidjo

2. San Bernardino Realino

Verżjoni Vidjo

3. San Tumas

Verżjoni Vidjo

4. Santa Eliżabetta tal-Portugal

Verżjoni Vidjo

5. San Anton Marija Zaccaria

Verżjoni Vidjo

6. Santa Marija Goretti

Verżjoni Vidjo

7. Beati Roger Dickenson u Ralph Milner

Verżjoni Vidjo

8. Santa Marija Ermellina ta’ Ġesù u sitt sħabha

Verżjoni Vidjo

9. San Ġwann minn Kolonja u sħabu

Verżjoni Vidjo

10. Santa Veronika Giuliani

Verżjoni Vidjo

11. San Benedittu

Verżjoni Vidjo

12. San Ġwann Gualbertu

Verżjoni Vidjo

13. San Enriku II

Verżjoni Vidjo

14. San Kamillu De Lellis

Verżjoni Vidjo

15. San Bonaventura

Verżjoni Vidjo

16. Il-Verġni Mqaddsa Marija tal-Karmelu

Verżjoni Vidjo

17. Beata Tereża ta’ Santu Wistin u sħabha

Verżjoni Vidjo

18. San Pambo

Verżjoni Vidjo

19. Santa Makrina

Verżjoni Vidjo

20. Santa Margerita, martri

Verżjoni Vidjo

21. San Lawrenz ta’ Brindisi

Verżjoni Vidjo

22. Santa Marija Maddalena

Verżjoni Vidjo

23. Santa Briġida tal-Isvezja

Verżjoni Vidjo

24. Beata Marija Mercedes Prat

Verżjoni Vidjo

25. San Ġakbu l-Kbir

Verżjoni Vidjo

26. San Ġwakkin u Sant’Anna

Verżjoni Vidjo

27. Beatu Titu Brandsma

Verżjoni Vidjo

28. Santa Alfonsa Muttathupadatu

Verżjoni Vidjo

29. Santa Marta

Verżjoni Vidjo

30. San Pietru Krisologu

Verżjoni Vidjo

31. San Injazju ta’ Loyola

Verżjoni Vidjo

 

<< Qaddisin f’Ġunju                                 Qaddisin f’Awwissu >>