Lulju

Qaddisin f’Lulju:

1. Beatu Nazju Falzon

2. San Bernardino Realmo 3. San Tumas

4. Santa Eliżabetta tal-Portugal

5. San Anton Marija Zaccaria 6. Santa Marija Goretti 7. Beati Roger Dickenson u Ralph Milner 8. Santa Marija Ermellina ta’ Ġesù u sitt sħabha
9. San Ġwann minn Kolonja u sħabu 10. Santa Veronika Giuliani 11. San Benedittu 12. San Ġwann Gualbertu
13. San Enriku 14. San Kamillu De Lellis 15. San Bonaventura 16. Il-Verġni Mqaddsa Marija tal-Karmelu
17. Beata Tereża ta’ Santu Wistin u sħabha 18. San Pambo 19. Santa Makrina 20. Santa Margerita, martri
21. San Lawrenz ta’ Brindisi 22. Santa Marija Maddalena 23. Santa Briġida tal-Isvezja 24. Beata Marija Mercedes Prat
25. San Ġakbu l-Kbir 26. San Ġwakkin u Sant’Anna 27. Beatu Titu Brandsma 28. Santa Alfonsa Muttathupadatu
29. Santa Marta 30. San Pietru Krisologu 31. San Injazju ta’ Loyola  

<< Qaddisin f’Ġunju                                 Qaddisin f’Awwissu >>

Advertisements