Diċembru

Qaddisin f’Diċembru:

1. Beatu Charles de Foucauld

2. Beata Marija Anġela Astorch 3. San Franġisk Saverju

4. San Ġwann Damaxxenu

5. San Saba 6. San Nikola 7. San Ambroġ 8. It-Tnissil Bla Tebgħa tal-Verġni Mqaddsa Marija
9. San Ġwann Diego Cuauhtlatoatzin 10. San Ġwann Roberts 11. San Damasu I 12. Santa Ġovanna Franġiska De Chantal
13. Santa Luċija 14. San Ġwann tas-Salib 15. Santa Pawla Marija Di Rosa 16. Beata Marija tal-Anġli
17. San Ġwann ta’ Matha 18. San Gatjanu 19. Beatu Urbanu V 20. Beatu Vinċenz Romano
21. San Pietru Kanisju 22. Santa Franġiska Saveria Cabrini 23. San Ġwann ta’ Kety 24. San Charbel Makhlouf
25. It-Twelid ta’ Sidna Ġesu’ Kristu 26. San Stiefnu 27. San Ġwann 28. Il-Qaddisin Innoċenti Martri
29. San Tumas Becket 30. San Sabinu 31. San Silvestru I  

<< Qaddisin f’Novembru                                 Qaddisin f’Jannar >>

 

Advertisements