Diċembru

Qaddisin f’Diċembru:

1. Beatu Charles de Foucauld

Verżjoni Vidjo

2. Beata Marija Anġela Astorch

Verżjoni Vidjo

3. San Franġisk Saverju

Verżjoni Vidjo

4. San Ġwann Damaxxenu

Verżjoni Vidjo

5. San Saba

Verżjoni Vidjo

6. San Nikola

Verżjoni Vidjo

7. San Ambroġ

Verżjoni Vidjo

8. It-Tnissil Bla Tebgħa tal-Verġni Mqaddsa Marija

Verżjoni Vidjo

9. San Ġwann Diego Cuauhtlatoatzin

Verżjoni Vidjo

10. San Ġwann Roberts

Verżjoni Vidjo

11. San Damasu I

Verżjoni Vidjo

12. Santa Ġovanna Franġiska De Chantal

Verżjoni Vidjo

13. Santa Luċija

Verżjoni Vidjo

14. San Ġwann tas-Salib

Verżjoni Vidjo

15. Santa Pawla Marija Di Rosa

Verżjoni Vidjo

16. Beata Marija tal-Anġli

Verżjoni Vidjo

17. San Ġwann ta’ Matha

Verżjoni Vidjo

18. San Gatjanu

Verżjoni Vidjo

19. Beatu Urbanu V

Verżjoni Vidjo

20. Beatu Vinċenz Romano

Verżjoni Vidjo

21. San Pietru Kanisju

Verżjoni Vidjo

22. Santa Franġiska Saveria Cabrini

Verżjoni Vidjo

23. San Ġwann ta’ Kety

Verżjoni Vidjo

24. San Charbel Makhlouf

Verżjoni Vidjo

25. It-Twelid ta’ Sidna Ġesu’ Kristu

Verżjoni Vidjo

26. San Stiefnu

Verżjoni Vidjo

27. San Ġwann

Verżjoni Vidjo

28. Il-Qaddisin Innoċenti Martri

Verżjoni Vidjo

29. San Tumas Becket

Verżjoni Vidjo

30. San Sabinu

Verżjoni Vidjo

31. San Silvestru I

Verżjoni Vidjo

 

<< Qaddisin f’Novembru                                 Qaddisin f’Jannar >>