24 ta’ Awwissu: San Bartilmew

Verżjoni Vidjo: San Bartilmew

“Ara, dan tassew wieħed minn Iżrael li jixraqlu dan l-isem; ma hemm ebda qerq fih.” Ġesù dwar Bartilmew (Natanael) fi Ġwanni 1:47

st_bartholomewSAN BARTILMEW
Appostlu
L-ewwel Seklu

Tagħrif: San Bartilmew, wieħed mit-tnax-il Appostlu, twieled f’Kana tal-Galilija, u probabilment hu l-istess persuna bl-isem ta’ Natanael, li Filippu kien ħajru biex imur miegħu jara lil Ġesù ta’ Nazaret. Natanael kien qallu: “Tista’ toħroġ xi ħaġa tajba minn Nazaret?” (Ġwanni 1:45-51)

Ġesù sejjaħlu “Israeli tabilħaqq, li ma għandux qerq”.

San Ġwann fil-Vanġelu tiegħu ma jsemmih qatt bl-isem ta’ Bartilmew, imma dejjem bħala Natanael, filwaqt li t-tliet Evanġelisti l-oħra jsibuh dejjem bl-isem ta’ Bartilmew.

Bħal uħud mill-Appostli l-oħra, ftit nafu dwar l-attività  tiegħu wara l-Pentekoste. Skont xi wħud, hu mar jipprietka l-Vanġelu fl-Indja u wara mar l-Armenja fejn sofra l-martirju. Uħud jgħidu li miet bi qtugħ ir-ras, waqt li oħrajn jgħidu li qaxxrulu l-ġilda tiegħu u sallbuh rasu ’l isfel bħalma jirrapreżentah Michelangelo fl-Aħħar Ġudizzju fil-Kappella Sistina.

Ħsieb: Fl-aħħar tal-Ewwel Kapitlu ta’ San Ġwann l-Evanġelista, Ġesù faħħar lil Bartilmew (li x’aktarx kellu t-titlu ta’ Natanael) bil-kbir billi qal li hu: “Israeli tabilħaqq, li ma hemm ebda qerq fih!” Dan ifisser li Bartilmew kien raġel ta’ integrità, ta’ prinċipju li żamm sod mal-Verità anki meta dan fisser li kien se jiġi miċħud, kif fil-fatt ġara meta tawh il-martirju billi qaxxruh ħaj, talli kien ikkonverta ħafna nies għall-Kristjaniżmu. San Bartilmew huwa ta’ eżempju għal kull nisrani!

Interessanti nosservaw li Bartilmew stgħaġeb b’din l-istqarrija ta’ Ġesù , u staqsih: “Kif sirt tafni?” (Ġwanni 1:48) Ġesù wieġbu b’mod misterjuż meta qallu: “Rajtek taħt is-siġra tat-tin qabel ma sejjaħlek Filippu.” (Ġwanni 1:48) Ġesù jara b’mod li l-ebda persuna ordinarja ma tara. Hu jara mill-bogħod u jaf x’hemm fil-qlub tan-nies.

Il-Mulej qed jara lilek ukoll illum, u qed iħares lejn qalbek. Il-mistoqsijiet li tista’ tistaqsi lilek innifsek huma:

  • X’qed jara?
  • Jien persuna ta’ integrità bħala Natanael?
  • Ġesù kuntent b’dak li hemm f’qalbi u f’ħajti?
  • Jista’ jindirizzani b’dawn il-kelmiet: “Nisrani/ja tassew, li ma għandekx qerq!”
  • Tistħoqqli deskrizzjoni bħal din?

Jekk le, fittex li tkun togħġob lil Alla b’dak li taħseb, b’dak li tgħid u b’dak li tagħmel, ħalli meta jasal il-waqt li tiltaqa’ miegħu, int ukoll ikollok ix-xorti kbira li tisimgħu jgħaddi dan it-tip ta’ ġudizzju fuqek!

Talba: Qawwi fina, Mulej, dik il-fidi li ħeġġet lill-Appostlu San Bartilmew biex jingħaqad minn qalbu ma’ Ibnek; agħmel li, bit-talb tiegħu, il-Knisja mqaddsa tkun għall-ġnus kollha sagrament ta’ salvazzjoni. Ammen.

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2013/08/st-bartholomew-apostle.html

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-bartholomew/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Bartholomew_the_Apostle

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut.