Monsinjur Salvatore Grima

Verżjoni Vidjo: Monsinjur Salvatore Grima

6161973_1MONS. SALVATORE GRIMA
Saċerdot
1909 – 1990

Tagħrif: Monsinjur Salvatore Grima, li twieled fl-1909 jibqa’ magħruf għall-imħabba profonda tiegħu għall-Ewkaristija u għall-għożża kbira li kellu għas-saċerdozju, li ispiratu biex jibni d-Dar tal-Kleru u jifforma “Il-Qaddejja taċ-Ċenaklu.”

Grima mar jistudja l-Filosofija u t-Teoloġija fl-Università Gregorjana f’Ruma. Ġie ordnat saċerdot fl-1933 u l-ordinazzjoni tiegħu saret fil-kappella tas-Sorijiet Benedittini fl-Imdina. Beda jgħallem ir-Religjon fis-Seminarju Minuri u wara sar Viċi Rettur. Sar Professur tal-Loġika u l-Filosofija fl-Università Rjali ta’ Malta.

Fl-1958 ifforma għaqda femminili oriġinarjament bil-kariżma partikolari ta’ talb għall-qdusija tas-saċerdoti u għall-vokazzjonijiet. L-Avukat Pace, ċeda t-68 sena ċens li kien baqagħlu lill-Arċisqof Gonzi biex fuq l-art konċernata jinbena Seminarju nkella xi Opra ta’ Benefiċenza fil-limiti ta’ Fleur-de-Lys u Birkirkara.

Id-Dar tal-Kleru nbniet u ngħatat l-isem ta’ Christus Sacerdos filwaqt li bdiet topera fl-1964. Apparti minn hekk ħames xebbiet membri tal-għaqda fid-Dar tal-Kleru saru magħrufin bħala Qaddejja taċ-Ċenaklu għax riedu joffru ħajjithom biex jieħdu ħsieb is-saċerdoti residenti fid-Dar.

Bejn l-1957 u l-1959 kien Direttur Spiritwali fis-Seminarju Maġġuri u wkoll Delegat għas-sorijiet kollha f’Malta. Fl-1990, Mons Grima ħalla din id-dinja fl-età ta’ 80 sena wara li kien rikoverat fid-Dar tal-Kleru mill-1984. Fl-2015 tfakkru l-106 sena mit-twelid u l-25 sena mill-mewt ta’ Mons Grima fil-Knisja Parrokkjali taż-Żejtun.

Links about Monsinjur Salvatore Grima:

  1. http://thechurchinmalta.org/en/posts/53914/activities-to-commemorate-the-founder-fr-salvatore-grima
  2. https://www.worldcat.org/title/mons-dun-salv-grima-1909-1990-fundatur-tal-qaddejja-tac-cenaklu-u-tad-dar-tal-kleru/oclc/45874002
  3. https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/32970
  4. http://canamovement.org/elderly

Nota: It-Tagħrif dwar Monsinjur Salvatore Grima huwa kitba ta’ Charles Buttigieg.