Ottubru

Qaddisin f’Ottubru:

1. Santa Tereża tal-Bambin Ġesu’

2. L-Anġli Kustodji Mqaddsa 3. San Franġisk Borgia

4. San Franġisk ta’ Assisi

5. Santa Marija Fawstina Kowalska 6. San Bruno 7. Il-Verġni Mqaddsa Marija tar-Rużarju 8. Santa Tajde
9. San Djonisju 10. San Tumas ta’ Villanova 11. San Ġwanni XXIII 12. San Serafin minn Montegranaro
13. Beata Alessandra Marija de Costa 14. San Kallistu I 15. Santa Tereża ta’ Avila 16. Santa Margerita Marija Alacoque
17. San Injazju ta’ Antjokja 18. San Luqa 19. San Pawl tas-Salib 20. Santa Bertilla Boscardin
21. Santa Ursula 22. San Ġwanni Pawlu II 23. San Ġwann ta’ Capestrano 24. San Anton Marija Claret
25. San Ġwann Stone 26. Beatu Bonaventura minn Potenza 27. San Frumenzju 28. San Xmun u San Ġuda
29. Beatu Mikiel Rua 30. Beatu Duminku Collins 31. Beatu Anġelo ta’ Acri  

<< Qaddisin f’Settembru                                 Qaddisin f’Novembru >>

 

Advertisements