Ottubru

Qaddisin f’Ottubru:

1. Santa Tereża tal-Bambin Ġesu’

Verżjoni Vidjo

2. L-Anġli Kustodji Mqaddsa

Verżjoni Vidjo

3. San Ġerardu

Verżjoni Vidjo

4. San Franġisk ta’ Assisi

Verżjoni Vidjo

5. Santa Marija Fawstina Kowalska

Verżjoni Vidjo

6. San Bruno

Verżjoni Vidjo

7. Il-Verġni Mqaddsa Marija tar-Rużarju

Verżjoni Vidjo

8. Santa Tajde

Verżjoni Vidjo

9. San Djonisju

Verżjoni Vidjo

10. San Franġisk Borgia

Verżjoni Vidjo

 

11. San Ġwanni XXIII

Verżjoni Vidjo

12. San Serafin minn Montegranaro

Verżjoni Vidjo

13. Beata Alessandra Marija de Costa

Verżjoni Vidjo

14. San Kallistu I

Verżjoni Vidjo

15. Santa Tereża ta’ Avila

Verżjoni Vidjo

16. Santa Margerita Marija Alacoque

Verżjoni Vidjo

17. San Injazju ta’ Antjokja

Verżjoni Vidjo

18. San Luqa

Verżjoni Vidjo

19. San Pawl tas-Salib

Verżjoni Vidjo

20. Santa Bertilla Boscardin

Verżjoni Vidjo

21. Santa Ursula

Verżjoni Vidjo

22. San Ġwanni Pawlu II

Verżjoni Vidjo

23. San Ġwann ta’ Capestrano

Verżjoni Vidjo

24. San Anton Marija Claret

Verżjoni Vidjo

25. San Ġwann Stone

Verżjoni Vidjo

26. Beatu Bonaventura minn Potenza

Verżjoni Vidjo

27. San Frumenzju

Verżjoni Vidjo

28. San Xmun u San Ġuda

Verżjoni Vidjo

29. Beatu Mikiel Rua

Verżjoni Vidjo

30. Beatu Duminku Collins

Verżjoni Vidjo

31. Beatu Anġelo ta’ Acri

Verżjoni Vidjo

 

<< Qaddisin f’Settembru                                 Qaddisin f’Novembru >>